Founder Members 

President Prof. Meral Tuncer (Merkezi Etik Kurul Başkanı)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 

Vice President Spec.Phar. Hilal İlbars
Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Şubesi

Secretary General Phar. Rabia Gökdoğan 
Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Şubesi

Accountant Dr. Sabahattin Özkaya
Poliklinik

Member Prof. Murat Akova
Merkezi Etik Kurul Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd. İnfeksiyon Hastalıkları BD

Member Assoc. Prof. Filiz Avşar
Merkezi Etik Kurul üyesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Klinik Şefi

Member Dr. Ekmel Olcay
Farmakolog